Power JEA

al het devies. Sinds de verhuizing kreeg Amsterdam contracten voor de Boekenbon, de VVV-bon en andere waardedocumenten. Al snel werd de productie volledig ISO9000- gecertificeerd. Maar sinds 1 januari 1993 heette dit bedrijfsonderdeel officieel JEA. JEA richtte zich sinds- dien op twee belangrijke markten: beveiligd drukwerk en ‘drukwerk catering’. Nieuwe specialiteiten In 2006 kochten we twee nieuwe Heidelberg-persen, die JEA klaar- maakten voor een nieuwe fase. De apparatuur was ook geschikt voor de food-industrie. In die tijd kwam er ook een afdeling voor ‘nieuwe media’, JEA Plus geheten. Daar werd de kiem gelegd voor alle slimme ICT-toepassingen en klanten- platforms die we nu nog kennen. Daarnaast ging JEA zich steeds meer toeleggen op ‘warehousing’. JEA zocht vanaf 2007 steeds meer de grens op van wat er met drukwerk mogelijk is. Bijvoorbeeld via innova- tieve combinaties van inkt, lakken en papier, en steeds vaker ook aangevuld met slimme automatisering. Steeds vaker maakten we dit soort promotio- neel drukwerk en acties. Recente ontwikkelingen Ondanks de prijzenoorlog in druk- werkland weet JEA zich goed staande te houden. JEA gaat in 2013 zelf- standig verder. In 2016 wordt ook het uitgeven van bijzondere boeken een JEA-specialiteit. En sinds 2018 is DM-specialist Ten Klei lid van de JEA-familie. Koninklijk drukwerk: de akte van abdicatie van koningin Beatrix in 2013, een uniek document gedrukt door Joh. Enschedé Amsterdam. “Sinds de verhuizing kwam in Amsterdam bijzonder drukwerk op stoom. Amsterdam kreeg contracten voor de Boekenbon, de VVV-bon en andere waardedocumenten. Al snel werd de productie volledig ISO9000-gecertificeerd.” Twee jaar na het overlijden van Christiaan Spin verhuist de drukkerij naar de Nieuwezijds Voorburgwal 271-273, in de volksmond ‘de villa aan de Voorburgwal’. 1899 1970 1985 1993 1943 1982 1988 2 Spin beleeft gouden tijden , met onder meer mega-orders voor Indonesische schoolboeken en Het Financieele Dagblad, dat tot 1960 bij Spin wordt gezet en gedrukt. Het Haarlemse Joh. Enschedé , bekend van bankbiljetten, accijnszegels en bankcheques, neemt Spin/Van Mantgem over. Koning Beatrix brengt een bezoek aan de Donauweg. Spin/Van Mantgem verzorgt op dat moment het koninklijke drukwerk waaronder visitekaartjes en de kerstkaart. De naam Spin bleef nog een tijdje omdat dat commercieel handig was. Maar sinds 1 januari 1993 heette dit bedrijfsonderdeel officieel Joh. Enschedé Amsterdam. Spin/Van Mantgem verhuist naar het huidige pand aan de Donauweg in Amsterdam Sloterdijk. , het lsblad . In de jaren zestig breekt een onzekere tijd aan. Gelukkig kan Spin collega-waardendrukker en hofleverancier Van Mantgem overnemen. Spin krijgt er veel goed personeel bij en versterkt de positie in waardepapieren. Koninklijk drukwerk: de ak Abdicatie van Koningin B een uniek document gedruk Joh. Enschedé Amst Na 25 jaar komt er een eind aan het h met het Haarlemse Joh. Enschedé e JEA zelfstandig verder . De focus specialistisch drukwerk voor pro beveiligd drukwerk en printing on de an ke k. Twee jaar na het overlijd n an Christiaan Spin verhuist d dr kkerij naar de Nieuwezijds Voorburgwal 271-273, in de volksmond ‘de villa aan de Voorburgwal’. 99 1970 1985 1993 1943 1982 1988 2013 Spin beleeft goud n tijden , met onder meer mega-o ders voor Indonesische schoolboeken en Het Financieele Dagblad, dat tot 1960 bij Spin wordt gezet en gedrukt. Het Haarlemse Joh. Enschedé , bekend van bankbiljette , accijnszegels en bankcheques, neemt Spin/Van Mantgem over. Koning Beatr x brengt een bezoek aan de Donauweg. Spin/Van Mantgem verzorgt op dat m men het ko inklijke drukwerk waaronder visitekaartjes en de kerstkaart. De naam Spi bleef nog e n tijdje omdat dat commercieel hand g was. Maar sinds 1 januari 1993 heette dit bedrijfsonderdeel officie l Joh. Enschedé Amsterda . Spin/Van Mantgem verhuist naar he huidige pan aan de Donauweg i Amsterda Sloterdijk. In de jare zestig bre kt een onzekere tijd aan. Gelukkig kan Spin collega-waardendrukker en hoflev rancier Van Mantgem overnemen. Spin krijgt er veel o d personeel bij e v rsterkt d positie in waardepapie en. Koninklijk drukwerk: de akte van Abdicatie van Koningin Beatrix , een uniek document gedrukt door Joh. Enschedé Amst rda . Na 25 jaar komt er een eind aa het huwelijk met het Haarlemse Joh. Enschedé en gaat JEA zelfstandig verder . De focus ligt p specialistisch drukwerk voor p om ties, beveiligd drukwerk en printing on demand. 19 3 1988 2013 2016 2019 Het Haarlemse Joh. Enschedé , bekend van bankbiljetten, accijnszegels en bankcheques, neemt Spin/Van Mantgem over. t een weg. erzorgt ninklijke visitekaartjes De naam Spin bleef nog een tijdje omdat dat commercieel handig was. Maar sinds 1 januari 1993 heette dit bedrijfsonderdeel officieel Joh. Enschedé Amsterdam. Uitgeverij Joh. Enschedé Amsterdam ziet het levenslicht. Het uitgeven van bijzondere boeken wordt een JEA-specialiteit. Koninklijk drukwerk: de akte van Abdicatie van Koningin Beatrix , een uniek document gedrukt door Joh. Enschedé Amsterdam. Na 25 jaar komt er een eind aan het huwelijk met het Haarlemse Joh. Enschedé en gaat JEA zelfstandig verder . De focus ligt p specialistisch drukwerk voor promoties, beveiligd drukwerk en printing on demand. Er wordt een geheel nieuwe huisstijl geïntroduceerd. Joh. Enschedé Amsterdam heet vanaf nu: JEA . DM-specialist Ten Klei voegt zich bij de JEA-familie. 2014 2018 Het komt tot een samenwerking met BooQi , wat door de bijzondere vouwmachines nog meer mogelijkheden biedt voor commercieel drukwerk. Joh. Enschedé Amsterdam bestaat 200 jaar . Dit is groots gevierd met een jubileumfeest in Hotel Ar a voo personeel en zakelijke relaties. 1993 1988 2013 2016 2019 et Haarlemse Joh. Enschedé , beke d v ankbiljetten, accijnszegels e bankcheques, neemt Spi /V Mantgem over. r ngt een onauweg. m verzorgt et koninklijke der visitekaartjes . De naam Spin bleef nog een tijdje omdat dat comm rcieel handig was. Maar sinds 1 januari 1993 hee te dit bedrijfsond rdeel officieel Joh. Enschedé Amsterdam. t Uitgeverij Joh. Enschedé Amsterdam ziet h t levenslicht. Het uitgeven van bijzondere boeken wordt een JEA-spec aliteit. Koninklij dru werk: d akte van Abdic tie va Ko ingin Beatrix , een uniek docum nt gedrukt door Joh. Enschedé Amsterdam. N 25 jaar komt er een eind aan het huwelij met het Haarlemse Joh. Ensch dé en gaat JEA zelfstandig verd r . De focus ligt op specialistisch dru werk vo r promoties, beveiligd dru werk e printi g on d mand. Er wordt e n geh el ni uwe huisstijl geïntroduceerd. Joh. Enschedé Amsterdam heet vanaf nu: JEA . DM-specialist T n Klei voegt z ch bij de JEA-familie. 2014 2018 Het k mt tot een samenwerking met BooQi , wat oor de bijzondere vouwmachines nog meer mogelijkhed n biedt voor comm rcieel dru werk. Joh. Enschedé Amsterdam besta t 200 jaar . Dit s groots gev rd met een j bil umfe st in Hot l Ar na voor personeel en zakelijke relaties. 3

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg1NzE=