Power JEA

Allereerst: je hebt Joh. Enschedé en je hebt JEA. De eerste bestaat al sinds 1703, maar is een heel ander bedrijf en staat volledig los van ons JEA. Toch kennen de twee bedrijven een gezamenlijke geschiedenis. Over een periode van 25 jaar werd de kiem gelegd voor de bijzondere innovaties waar JEA groot mee ge- worden is: power to the paper. We nemen je mee naar het begin, in 1819 op de Amsterdamse Tweede Weteringdwarsstraat 1. Hier be- gint Christiaan Andersen Spin een drukkerij, een unieke combi- natie van steendruk en boekdruk. In een oprichtingsadvertentie in de Amsterdamsche Courant van 10 december 1819 noemt hij het een drukkerij voor “muzijk- en tableau- werk, circulaires, wissels, assignatiën, teekeningen van zwart krijt en over- druk van eigenhandig schrift”. Best al specialistisch dus. Vanaf 1831 gaat hij ook een krant drukken, het Algemeen Handelsblad. Christiaan Spin overlijdt in 1897, maar drukkerij Spin gaat door. Na de oorlog beleeft Spin gouden tijden, met onder meer mega-orders voor Indonesische schoolboeken en Het Financieele Dagblad. In de jaren zestig breekt een onzekere tijd aan. Spin wordt gekocht door de Christe- lijke Pers, uitgever van Trouw, maar de armlastige krant ziet zich enige jaren later gedwongen om Spin te verlaten en toe te treden tot de Perscombi- natie. Gelukkig kan Spin in 1970 collega-waardedrukker en hofleve- rancier Van Mantgem overnemen. Elkaar aanvullen In 1988 wordt Spin/van Mantgem overgenomen door het Haarlemse Johan Enschedé, bekend van bank- biljetten, accijnszegels en bank- cheques. Het moederbedrijf zoekt naar de beste mogelijkheden om het specialisme van Haarlem te combineren met de kwaliteiten van Amsterdam. Elkaar aanvullen in plaats van beconcurreren, was toen 200 jaar JEA Power to the Paper! 200 JAAR JEA Twee jaar na het overlijden van Christiaan Spin verhuist de drukkerij naar de Nieuwezijds Voorburgwal 271-273, in de volksmond ‘de villa aan de Voorburgwal’. 1819 1899 1970 1985 1831 1943 1982 198 Spin beleeft gouden tijden , met onder meer mega-orders voor Indonesische schoolboeken en Het Financieele Dagblad, dat tot 1960 bij Spin wordt gezet en gedrukt. H b ac n Koning Beatrix brengt een bezoek aan de Donauweg. Spin/Van Mantgem verzorgt op dat moment het koninklijke drukwerk waaronder visitekaartjes en de kerstkaart. D omd Ma Spin/Van Mantgem verhuist naar het huidige pand aan de Donauweg in Amsterdam Sloterdijk. Spin gaat ook een krant drukken, het Algemeen Handelsblad . In de jaren zestig breekt een onzekere tijd aan. Gelukkig kan Spin collega-waardendrukker en hofleverancier Van Mantgem overnemen. Spin krijgt er veel goed personeel bij en versterkt de positie in waardepapieren. Op de Amsterdamse Tweede Weteringdwarsstraat 1 begint Christiaan Andersen Spin een drukkerij. Een unieke combinatie van steendruk en boekdruk. 200 JAAR JEA 1819 1831 Spin gaat ook een krant drukke Algemeen Hand Op de Amsterdamse Tweede Weteringdwarsstraat 1 begint Christi Andersen Spin een drukkerij. Een uni combinatie van steendruk en boekdr 200 JAAR JEA 1819 1 1831 Spin gaat ook een krant dru ke , het Algemeen Hand lsbl d . Op de Amsterda se Tweede Weteringdwarsstraat 1 begint Christ aan Andersen Spin e drukk rij. Een un eke combinatie van ste ndruk n boe druk. 200 JAAR JEA Twee jaar na het overlijden van Christiaan Spin verhuist de drukke ij naar de Nieuwezijds Voorburgwal 271-273, in de volksm nd ‘de villa aan de Voorburgwal’. 1819 1899 1970 1 85 1831 1943 1982 1988 Spin beleeft gouden tijden , met onder me ga-orders voor Ind nesische choolboeken en Het Financ eele Dagblad, dat tot 1960 bij Spin wordt geze en gedrukt. Het Ha bekend accijnsz neemt Koning Beatrix brengt e bezoek aan de Donauweg. Spin/Van Ma tgem verzorgt op dat moment het konin lijke drukwerk aaronde visitekaartjes en de kerstkaart. D aa omdat dat Maar sin Jo Spin/Van Ma tgem verhuist naar het huidige pand aa e Donauweg in Amsterdam Sloterdijk. Spin gaat ook een krant d ukken, het Algemeen Handelsblad . In de jaren zestig breekt e n onzekere tijd aan. Gelukkig kan Spin collega-waardend ukke en hofleverancier Van Ma tgem overneme . Spi krijgt e veel go d person el bij en versterkt d positie in waardep pi ren. Op de Amsterdamse Twe de Weteringdwarsstr at 1 begint Christiaan Andersen Spi een drukke ij. Een uni ke combinatie van stee druk en bo kdruk. 20 JA R JEA Twee jaar na het overlijden van Christ aan Spin verhu st de drukkerij naar de Nieuw zijds Voorburgwal 271-273, in de volksmond ‘ e villa aan de Voorburgwal’. 1819 189 1970 1985 1831 1943 1982 98 Spin bele ft gouden tijden , met onder meer mega-ord rs voor Indonesische schoolboek n en Het Fina cieele Dagblad, dat tot 1960 bij Spin wordt gez t en gedrukt. Het Haarl bek nd va accijnszeg neemt Spi Koni g Beatrix br ngt een bezoek aan d Do auweg. Spin/Van Mantgem verzorgt op dat moment het koninklij e drukwerk waaronder visitekaartjes en de k rstkaart. De naam omdat dat co Maar sinds be Joh. Spin/Van Mantgem verhuist naar het huidige pand aan de Do auweg in Amsterdam Sloterdijk. Spin gaat ook een krant drukken, het Algemeen Handelsblad . In de jare z stig bre kt een onzek re tijd aan. Gelukkig kan Spin collega-waardendrukk r en hoflev ranci r V Mantgem overnemen. Spin krijgt er veel goed personeel bij en verst rkt de positie in waardepa ier n. Op de Amsterdam Tweed Wet ringdwa sstraat 1 begin Christ aan Andersen Spin een drukk rij. Een uniek combinatie van s eendruk boekdruk. 2

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg1NzE=